Električna brizgalica

 

Autori:

Damir Sušec

Ante Bubalo

Svima je jasno da je u današnjem razvijenom svijetu sve veća potreba za brigom za okoliš. Ovim projektom se želi postići što veća efikasnost u radu jednog četverotaktnog benzinskog motora.
Za projekt je izabran jednocilindrični motor koji ima sustav napajanja goriva preko rasplinjača. Problem rasplinjača je u tome što nemože držati konstantan stehiometrijski omjer goriva i zraka ovisno o opterećenju i broju okretaja. To bi značilo da ukoliko je smjesa prebogata (λ<1) dio goriva u smjesi neće izgoriti, a ukoliko je smjesa siromašna (λ>1) može doći do trajnih oštećenja na motoru. Iz tog razloga u projektu će se taj rasplinjač zamjeniti sa električnom brizgaljkom goriva, kojom će upravljati kontrolna jedinica. Ta kontrolna jedinica imat će sve potrebne ulazne podatke kako bi mogla odrediti količinu ubrizganog goriva kao i točno vrijeme ubrizgavanja. Tokom rada motora pratit će se svi sigurnosni parametri. Kompletna elektronika kao i samo programiranje raznih mikrokontrolera će biti ručni rad. Dok će se se svi potrebni senzori kupiti. Promjena svih parametara biti će omogućena jednostavnim spajanjem kontrolne jedinice na računalo.  Ovaj projekt bio bi temelj za različita daljnja ispitivanja kao što je rad motora u kombinaciji sa plinom praskavcem ili radom na čisti vodik.

b_402_176_16777215_00_images_slike_clanci_mui1.png

 

Nakon provedbe prvog dijela projekta, prelazi se na razvoj motora s pogonom na vodik. Znači benzin se zamjenjuje vodikom u potpunosti. Sam sustav električnog upravljanja radom motora se mijenja ali se većina komponenata zadržava. Kod rada motora na vodik javlja se nekoliko problema koji mogu biti vrlo opasni za motor, a i za ljude koji se nalaze u blizini. Vodik je najmanji poznati element. Pomoću vodika se čak provjerava propusnost zavara, što nam dokazuje da vodik pronalazi put i kroz najuže prostore. To je opasno iz dva razloga, jedan je taj da moramo osigurati dobro brtvljenje kako ne bi došlo do curenja plina a samim time i do moguće eksplozije. Drugi problem je što vodik može ući u mikrostrukturu materijala te uzrokovati krhkost materijala. Pošto se ovdje radi o motoru, potrebno je obratiti posebnu pažnju na čelo klipa i sam prostor izgaranja u glavi motora.  Poznato je da vodik izgara nekoliko puta brže od benzina, pa će trebati podesiti i stupanj pretpaljenja za savršen rad motora.

b_288_298_16777215_00_images_slike_clanci_mui2.jpg

Izbornik